Kontakta oss

enctype = multipart/form-data
method = post
prefix = tx_form
confirmation =
postProcessor {
1 = mail
1 {
recipientEmail = info@pixelant.se
senderEmail = info@pixelant.se
subject = Kontakt från hemsidan
messages {
success = Tack, vi kontaktar er snarast.
error = Tyvärr, något gick fel.
}
}
}
10 = FIELDSET
10 {
legend {
value = Test
}
10 = TEXTLINE
10 {
name = Namn
label {
value = Namn
}
}
20 = TEXTLINE
20 {
name = E-post
label {
value = E-post
}
}
30 = TEXTLINE
30 {
name = Telefon
label {
value = Telefonnummer
}
}
40 = CHECKBOXGROUP
40 {
class = fieldset-subgroup
legend {
value = Kontakta mig angående
}
name = Angående
10 = CHECKBOX
10 {
label {
value = Ny TYPO3 installation
}
}
20 = CHECKBOX
20 {
label {
value = Utbildning i TYPO3
}
}
30 = CHECKBOX
30 {
label {
value = Ny modul till TYPO3
}
}
}
50 = RADIOGROUP
50 {
class = fieldset-subgroup
legend {
value = Kontakta mig via:
}
name = Kontant via
10 = RADIO
10 {
label {
value = Telefon
}
}
20 = RADIO
20 {
label {
value = E-post
}
}
}
60 = SELECT
60 {
name = Kund
label {
value = Jag är:
}
10 = OPTION
10 {
data = Befintlig kund
}
20 = OPTION
20 {
data = Ej kund
}
30 = OPTION
30 {
data = Tidigare kund
}
}
70 = TEXTAREA
70 {
cols = 40
rows = 5
name = Meddelande
label {
value = Meddelande
}
}
80 = SUBMIT
80 {
name = 18
value = Skicka
}
}
rules {
1 = email
1 {
breakonerror= 0
showMessage =
message = (förnamn.efternamn@domän.se)
error = Detta är inte en korrekt e-postadress
element = E-post
}
2 = required
2 {
breakonerror= 0
showMessage = 1
message = *
error = Detta fält är obligatoriskt
element = E-post
}
3 = required
3 {
breakonerror= 0
showMessage = 1
message = *
error = Detta fält är obligatoriskt
element = Telefon
}
}